Programy pomoci jsou tak komplikované, že malí živnostníci si raději pomáhají sami nebo v rámci rodiny, než aby zešedivěli z desítek kolonek. A když to nezvládnou, zavřou krám. Jenže na to doplatíme úplně všichni. Stát měl pokropit hotovostí především malé a střední firmy, prověřovat jejich nároky mohl až poté. Jako to udělali v Německu. Věřit svým občanům se vyplácí.

Paralelně musí nastartovat chytré investice. Podle platformy Změna k lepšímu si 61 procent Čechů myslí, že právě nastal čas pro urychlení ekologických snah. Iniciativa sdružuje především mladé inovátory, kteří vědí, že klíč k budoucnosti a šťastnému životu příštích generací je v nových technologiích, férovosti a otevřenosti. Vláda by jim měla naslouchat.